Klachten en suggesties

Mocht u een klacht of een suggestie hebben over de praktijk of deze website dan kunt u deze middels het klachtenformulier melden