Het is mogelijk dat u tegenwoordig een centrale aan de telefoon krijgt wanneer u de praktijk belt. 

Dit  callcenter, HCMM, zorgt voor een optimale bereikbaarheid van onze praktijk. Bemand door ervaren
doktersassistenten, triagisten en huisartsen.

Vriendelijk en snel inventariseren zij de hulpvraag van u, de patiënten,  o.a. volgens de NHG-triagerichtlijnen en interne protocollen.

Zij koppelen uiteraard alles terug aan dr Berkhout.