Wij worden tegenwoordig bij extreme drukte ondersteund door een team van ervaren doktersassistenten op afstand. 

Vriendelijk en snel inventariseren zij de hulpvraag van u, de patiënten, o.a. volgens de NHG-triagerichtlijnen en interne protocollen.

Zij koppelen uiteraard alles terug aan dr Berkhout. 

 

Voor een levensbedreigende situatie belt u 112

Na 17:00 uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met 
Huisartsenpost Drechtsteden, Tel: 078 202 00 20

 

De praktijk is gesloten van Maandag 18 september tot en met vrijdag 22 september 

Uitsluitend voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts terug is, wordt er waargenomen op alfabet van uw achternaam.

Begint uw achternaam met de letters

A-O: Spirea Praktijk, Spirea 9 in Dordrecht Telefoon: 078 614 40 90

P-Z: Praktijk dr. Zandi, Marisplein 1 in Dordrecht Telefoon: 078 632 41 20

Voor herhalingsmedicatie kunt u zich direct wenden tot uw eigen apotheek.